Ljussteget
Ljussteget är ett sätt att mer aktivt komma igång med miljö- och hållbarhetsfrågor i Svenska kyrkans församlingar. Under 2012 började de anställda samt några förtroendevalda i vår församling att samtala utifrån boken "Slapelsetid - handbok för Svenska kykans arbete för en hållbar utveckling". Miljötänkande och hållbarhet är inte en aktivitet bland andra, det är en del av kyrkans uppdrag - att förvalta den skapelse Gud gett oss.
Ljussteget innbär att genomföra minst 10 konkreta åtgärder. För vår del har det handlat om att vi kommit igång med kkompostering och sopsortering, inköp av rättvisemärkta varor, byte till energisnålare lampor mm.

Torsdagen den 16 maj 2013 var Jonas Löhnn från Växjö stift här och samtalade med oss om fortsatta steg i miljöarbetet. Han överlämnade också ljusstaken som intygar att vi genomgått ljussteget. Undrar du över något eller har tips är du välkommen att höra av dig.
För närvarande är vi 4 personer som utgör församlingens miljöarbetslag - Sofia Lindman, Marianne Aursnes, Camilla Wik och Johannes Ivarsson. Vår uppgift är att följa upp miljöarbetet och komma med nya idéer.
johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se
Förskolebarnen tycker att det är spännande med komposten och hjälper gärna till med att fylla på.