Nytt pastorat från 1 jan 2016
Förtroendevalda och kyrkoherdar från Anderstorp, Burseryd, Gislaved, Reftele och Villstad träffas för att arbeta med hur det nya pastoratet ska bli.
Indelningsdelegerade kommer att väljas ur de nuvarande pastoratens kyrkofullmäktige i januari 2014. Deras uppgift blir att besluta om den nya organisationen och fr o m 2016 är de vårt nya kyrkofullmäktige.

Nina Palmgren
Fil att ladda ner.