Förskolan Arken
Våren 2011 slog portarna till vår förskola i församlingshemmet upp. Vi har plats för en avdelning för barn 1-5 år på ca 12 - 15 barn.
Vill du ställa ditt barn i kö finns blankett att ladda ner här. Den blanketten skickar du sedan till:
Förskolan Arken, Parkgatan 2, 334 32 Anderstorp.
För mer upplysningar, kontakta Gun Einarsson eller Marianne Aursnes 0371 - 58 70 33
gun.einarsson@svenskakyrkan.se
Fil att ladda ner.