Allmänt
Begravningsplatsen är inte bara en viloplats för de döda utan även ett kulturhistoriskt minnesmärke. En vandring bland gravstenar kan berätta mycket om en bygd, dess människor och tider som flytt.

Begravningsplatserna vid Ransbergs kyrka och Kyrkefalla kyrka är de äldsta av Tibro och Ransbergs begravningsplatser. Utöver dessa två finns begravningsplatserna Tibro nya kyrkogård och Ransbergs nya kyrkogård. Under respektive flik kan du läsa mer om dem.

Särskilda områden för olika trosinriktningar på våra kyrkogårdar.
För närvarande hänvisas muslimer som bor i Tibro till S:ta Birgittas kyrkogård i Skövde för gravsättning. Denna begravningsplats har ett muslimskt område.
När kyrkogården i framtiden utvidgas kommer samråd att ske med olika trosinriktningar som är representerade i Tibro kommun, för att tillgodose olika behov som kan finnas.
Tibro kyrkogårdar
1906 invigdes Tibro nya kyrkogård. Begravningsplatsen ligger på ett stort område som utvidgats i etapper. Varje ny del har fått en tidstypisk karaktär vilket gör att de olika områdena skiljer sig betydande från varandra.
Kyrkogårdens äldre delar från det tidiga 1900-talet är ombyggda under 1960-talet till gräsytor, från att tidigare ha varit grusgravar med häckar eller stenramar runt. Ett antal gravar av denna typ finns forfarande att se. Södra delen av kyrkogården har karaktär av skogskyrkogård med höga tallar. På kyrkogården finns i norra delen en nyanlagd askgravlund och i den centrala delen finns en minneslund.

Kyrkogården vid Kyrkefalla kyrka används i mycket ringa omfattning för nya gravsättningar. Gravsättning beviljas endast i redan befintliga gravar.
anders.e.larsson@svenskakyrkan.se
Ransbergs kyrkogårdar
Ransbergs nya kyrkogård invigdes början 1930-talet. Denna kyrkogård är till största delen av öppen karaktär men i den västra delen en karaktär av skogskyrkogård med höga tallar. På denna kyrkogård finns en minneslund. Möjlighet för både urn- och kistgravsättning finns.

Ransbergs gamla kyrkogård ligger vid Ransbergs kyrka. Kyrkogården har mycket gamla gravar och dessutom en del som upplåts för nya gravsättningar, både för urnor och kistor.


anders.e.larsson@svenskakyrkan.se