Kyrkornas Närmission
Gudstjänsterna i Missionskyrkan och Svenska kyrkan spelas in på CD-skivor. Dessa kopieras upp och delas ut i hemmen till dem som inte kan ta sig till våra kyrkor, men gärna ville vara med. Detta är en kostnadsfri service till våra medlemmar. Den som inte har någon CD-spelare kan få hyra en sådan av Närmissionenför en engångskostnad på 100 kronor. Vid semester- och jultid görs uppehåll i utdelningen.
Kyrkornas församlingsblad läses in på skiva och delas ut till synskadade. Detta är också en gratis service.
Kerstin Andersson
Livets frågor
Föreläsningsserie som tar upp de stora livsfrågorna ur olika perspektiv. Vi har bl.a. haft föreläsare som Elisabeth Sandlund, Tomas Sjödin och Göran Skytte. För aktuellt program läs under rubriken Kalender och gudstjänster.
nina.palmgren@svenskakyrkan.se