Husby kyrkas 1700-tals orgel klar för invigning!

Återinvigning söndagen den 20 mars 2011
11.00 Orgelinvigningsgudstjänst
13.30 Visning av orgeln
15.00 Konsert

Varmt välkommen!

Husby kyrkas gamla orgel

I dag är det inte många utanför socknens gränser,
som har hört talas om Husby kyrkas gamla orgel. Men
snart kan både socknen och kyrkan bli berömda. Vi
har nämligen en av Sveriges mest intressanta kyrkorglar,
byggd av Nils Söderström 1783!
År 1642 lät den kraftfulle
kyrkoherden Jonas Columbus
bygga en orgel i
Husby kyrka. Det var förmodligen
den allra första
orgeln. Den var byggd av
"Konstrike Mäster Anders
Bruse", som några år tidigare byggt orgel i självaste
Uppsala domkyrka, och hade 14 stämmor. Orgelläktaren
låg då på norra långsidan, på samma sida som
dörren in till nuvarande lillkyrkan.
År 1724 - 25 gjorde den kände orgelbyggaren Johan
Niklas Cahman en grundlig om- och tillbyggnad av
Bruses orgel. Orgeln var på sin tid känd för sitt välljud,
men redan 15 år efter ombyggnaden står det i ett
protokoll att "ryggpositivet är obrukbart".
Söderström byggde sin egen orgel
År 1779 - 1782 blev Husby kyrka totalt ombyggd
från mörk medeltidskyrka med små fönster och rikt
dekorerade valvbågar till den stora, ljusa kyrka den
är i dag. I samband med den stora ombyggnaden fick
kyrkan det som i dag är den "gamla orgeln".
Nils (Niclas) Söderström hade tidigare varit organist i
Sala och Nora, där han byggde en stor orgel. År 1780,
då Husby kyrka ännu höll på att byggas om, fick han
erbjudande att bli organist här och då börja tjänsten
med att bygga sin egen kyrkorgel. Den stod klar på
den övre orgelläktaren år 1783. Orgelbygget blev så
lyckat, att Nils Söderström därefter slog sig på orgelbyggeri
på heltid. Hans son, som hade samma namn
som sin pappa, fick ta över orgelspelandet. Men enligt
en källa hade han formellt kvar tjänsten som kyrkomusiker
i Husby fram till sin död.

En av Sveriges bäst bevarade

Den gamla Husbyorgeln är intressant, bl.a. därför att
den är byggd, som orglarna i Stockholm, i Cahmans
anda. Men i Stockholm revs orglar och byggdes om,
här i Dalarna ville man bevara det gamla. Därför är
vår gamla orgel enligt riksantikvarieämbetet en av
Sveriges bäst bevarade 1700-talsorglar och därtill en
av få, som är bevarade i vårt stift.
Helt orörd är inte vår
gamla Söderströmorgel.
Den är restaurerad 1830
och 1873. Man misstänker
att rörstämmorna då togs
bort och att någon stämma
eventuellt bytts ut. Det är
svårt att exakt fastställa
hur orgeln var disponerad från början.

Barockstil med valvad fasad

Vår gamla orgel är byggd i barockstil. Fasaden är
delad i två hälfter och däremellan finns ett valv. Organisten
sitter vänd mot altaret och kan titta ner över
församlingen genom valvet. Det var vanligt att bygga
så, åtminstone i Stockholm på 1700-talet. Men i dag
är det sällsynt, att sådana orglar är bevarade. I dag
sitter organisten normalt med ryggen mot församlingen
och använder speglar för att följa med vad som
händer.

Ny Åkerman & Lundorgel 1935

År 1935 renoverades Husby
kyrka. Vår gamla Söderströmorgel
var också mogen
för restaurering - och elektrifiering!
Dittills hade särskilda
orgeltrampare försett orgeln
med luft. Men i stället för att
renovera den gamla orgeln, beslöt församlingen att
bygga en ny orgel. Så fick vi vår nya Åkerman&Lundorgel,
som är i bruk än i dag. Vår gamla orgel fick gå
i pension. Den nya orgeln fick ett mycket diskret utförande.
Piporna doldes av ett listverk. Det var nog en
klok tanke, att inte skapa två konkurrerande orgelfasader
ovanpå varandra.

2,5 miljoner

Därefter har det nog ändå funnits en önskan om, att
få renovera Söderströms orgel och på nytt få den i
originalskick. Så småningom bildades "Husby kyrkas
orgelfond", dit många små och stora gåvor strömmat
genom åren. I dag kostar det c:a 2,5 miljoner att
restaurera Söderströms orgel (inklusive en noggrann
dokumentation). Det hade förmodligen t
Stefan Thelin
Stjärnsunds kyrkas 1800-talsorgel invigs!

Återinvigning palmsöndagen den 17 april 2011
11.00 Orgelinvigningsgudstjänst
13.30 Visning av orgeln
15.00 Konsert

Renoveringen har utförts av Åkerman&Lund
Varmt välkommen!


STJÄRNSUNDS KYRKAS ORGEL

Stjärnsunds kyrka var en gång en symbol för Husby sockens nya centrum. År 1871 hade åtta järnbruk slagits samman till ett företag: Klosters Aktiebolag. Stjärnsund var centrum för all förvaltning. Folkökningen var stor och framtiden solljus. Den gamla Polhemskyrkan från 1739 räckte inte till. Nu byggdes en ny, nygotisk kyrka, som stod klar 1887 och inviges med pompa och ståt av biskop Gottfrid Billing.
Den gamla Polhemskyrkan hade också en orgel. En lärd sammanställning om orglarna i Västerås stift föreslår, att det kanske var den gamla Bruceorgeln från Husby kyrka, som fick göra ny tjänst.
Misslyckade renoveringar
Den nybyggda kyrkan fick en ny orgel. Det blev en Åkerman&Lund-orgel, precis som det ungefär 50 år senare blev i Husby kyrka. År 1954 gjordes en omfattande restaurering och ombyggnad av hela kyrkan. En dansk orgelbyggarfirma fick då förtroendet, att göra en grundlig renovering av orgeln. Enligt sakkunskapen blev renoveringen ett misslyckande och orgeln förvanskades. En påbörjad orgelrenovering år 1956 kunde av ekonomiska
skäl aldrig fullföljas, varvid orgelns tillstånd blev än
sämre än förut.

Som i fornstora dar!

Men nu ska Stjärnsundsorgeln äntligen
på nytt få ljuda som i fornstora
dar! Även här har domkapitlet
förmedlat statliga pengar och
församlingen har erbjudits mycket
generösa villkor. Staten går in med
70% av beloppet -
1 400 000kronor. Resterande summa
- 600 000 - hoppas vi täcka genom
frivilliga bidrag och kollekter.
Och här gäller samma sak som för
Husby kyrkas gamla orgel. Det handlar inte bara om
att klara renoveringen. Vi behöver pengar för framtida
underhåll.
Skänk gärna en slant till
Husby kyrkas orgelfond
eller
Stjärnsunds kyrkas orgelfond, Husby församling
Pg 12 41 15-7
Gäller det en minnesadress:
Ring till pastorsexpeditionen
tel. 0225-41012
eller kom på besök!
Niklas Lång
30 mars 2009 - Nu börjar det!
Idag har Åke Bergenblad och Mats Jonsson från Bergenblad och Jonsson Orgelbyggeri AB börjat sitt arbete i Husby kyrka! Vår unika 1700-talsorgel ska till slut renoveras!

Idag har vi två orglar i Husby kyrka, en på varje läktare. Den nedre byggdes 1935 då den gamla orgeln inte längre fungerade tillfredsställande och det bedömdes som för dyrt att göra något åt den. Lyckligtvis lät man den stå. Bälgar och pipor bevarades och idag är den helt unik i och med att så mycket finns kvar och är orört.

Det är Sveriges näst största 1700-talsorgel vi talar om. Bara den i Leufsta bruk är större. Orgeln i Leufsta bruk och Husbyorgeln har båda två manualer, till skillnad från övriga 1700-talsorglar i landet, som endast har en manual. Ännu en sak som gör Husby kyrkas orgel alldeles särskilt unik är den så kallade "arkadfasaden", dvs att den har en valvbåge centralt i orgelverket. I Sverige finns endast tre orglar med en sådan fasad bevarade från 1700-talet, och båda de andra är mindre enmanualiga orglar.

Det är endast någon stämma som kommer att behöva nykonstrueras, allt annat finns bevarat. Notstället är orginal, till och med de handsmidda stålpinnar som används för att stämma piporna ligger fortfarande kvar innanför luckorna... Det går knappt att föreställa sig vad Antikrundan skulle säga om de kom på besök... "Och vad är den värd?" Ja, när alla dessa orginaldelar är samlade på sin ursprungliga plats i Husby kyrka är den av oskattbart värde!

Det är med stor glädje vi ser fram emot att återigen få höra hur det lät när orgeln invigdes år 1783. Många av våra historiska minnen möter vi endast med ögat, men i Husby kyrka kommer vi att kunna möta historien med alla sinnen!

Under tjugo år har församlingsborna samlat pengar till orgelfonden. Många kan nog ha misströstat om huruvida renoveringen någonsin skulle komma igång, men idag är det dags. Tillsammans med generösa statliga bidrag på 90% av kostnaden kommer det församlingsborna samlat in att täcka renoveringskostnaderna!

Så det är med stolthet över församlingsbornas insats och med stolthet över det rika kulturhistoriska arv vi förvaltar i Husby församling, som vi idag kan konstatera att bladet har vänts till ett nytt musikhistoriskt kapitel!


http://www.bergenblad-jonsson.com/
Niklas Lång
Informationsfolder
Här kan du ladda ned en informationsfolder vi tog fram i samband med invigningarna av orglarna våren 2011. Vill du inte bara ha den digitalt utan även i bra tryck i pappersform är det bara att höra av dig till pastorsexpeditionen på 0225 410 12.
Läs och njut!
Och varmt välkommen till våra gudstjänster och konserter!
Orgelbyggarna börjar sitt arbete
Församlingens kantor Birgitta Törnros pratar med orgelbyggare Mats Jonsson och orgelbyggare Åke Bergenblad studerar sina papper närmare.
Niklas Lång
Orgelbyggarna videodokumenteras
Hela renoveringen kommer att videodokumenteras av OneHouse i Falun och förhoppningen är att det ska kunna finna vägen till tv-apparaterna i en framtid. Den här historiska dagen var även media på plats. Här kan vi också se Svt som filmar inför kvällens inslag i Gävle-Dala.
Niklas Lång
Projektet har startat!
Nu under hösten 2006 har kyrkorådet enhälligt beslutat att starta ett omfattande projekt för att renovera vår skatt av orglar i församlingen.
Vi har fyra läktarorglar i Husby församling. De representerar alla de stora epokerna i svenskt orgelbyggande. Vi ser framför oss att vi genom det här projektet kan lägga en kyrkomusikalisk dimension till Husbyringens historiska och kulturella rikedom. Drömmen är att kunna genomföra en musikalisk tidsresa tillbaka i tiden, steg för steg via de olika orglarna.
Projektet inleds konkret i januari 2007 då Jan H Börjesson kommer till församlingen för att gå igenom församlingens orglar och se vad som behöver göras. På den grunden kommer vi sedan att söka kyrkoantikvarisk ersättning för att kunna genomföra projektet.
Den första fasen blir att renovera orgeln i Stjärnsunds kyrka som är i stort behov av åtgärder. Orgeln byggdes av Åkerman och Lund i slutet av 1800-talet. De få stämmor som fungerar idag ljuder trots allt vackert och ger en aning om vad som kan komma efter renoveringen.
I nästa fas kommer vi att ta tag i övriga orglar i församlingen. Bland dem hittar vi den helt unika Söderströmorgeln från sent 1700-tal i Husby kyrka. Den är sammanbyggd till en dubbelorgel med en väljjudande orgel från 1930-talet som Åkerström och Lund också står bakom. I Långshyttans kyrka hittar vi en mindre orgel som även den är väljjudande och kompletterar de övriga på ett förtjänstfullt sätt. Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas kunna erbjuda ett helt unikt orgelprogram!
Bidrag beviljat!
Vi kan nu meddela den glada nyheten att stiftsstyrelsen på länsstyrelsens inrådan har beviljat kyrkoantikvarisk ersättning till renoveringen av orgeln i Stjärnsunds kyrka. Det blir startskottet på vårt vidare arbete med orgelrenoveringarna. Arbetet är så omfattande att vi inte har vågat göra upphandlingen utan att veta att vi har de här resurserna med oss.
Kyrkoantikvarisk ersättning är statens sätt att bidra till våra gemensamma kulturskatter som församlingarna förvaltar. Det är mycket välbehövligt och en förutsättning för att vi i landets alla små församlingar ska kunna ta hand om de skatter vi har att förvalta.
Renoveringen av orglen i Stjärnsunds kyrka är omfattande, bland annat ska ett nytt spelbord tillverk
Niklas Lång