PSALMODIKONISTERNA
Psalmodikonisterna är en fristående förening i nära samarbete med Svenska kyrkan i pastoratet.

Verksamheten startade med en bygg och spelkurs i Göteryd 9 - 11 mars 2007. Vi började bygga på fredagen kl 17, byggde klart och övade på lördagen och spelade i Högmässan på söndagen kl 11 !!
Ett härligt gäng med tummen på rätt ställe deltog i kursen under ledning av Rodney Sjöberg från Trollhättan, dåvarande ordförande i Nordiska Psalmodikonförbundet och en av Sveriges främsta psalmodikonbyggare.

Rodney, som under sitt yrkesverksamma liv var slöjd- musik- och idrottslärare, har också byggt nyckelharpor och många andra ålderdomliga instrument.

Psalmodikonisterna övar onsdagar var fjärde vecka i Hallaryds församlingshem.

Läs mer på Psalmodikonisternas hemsida:

vidar Lundbeck tel 070-3131605
http://musikfamiljen.se/psalmodikon/psalmodikon.html