Göteryds församlingsråd
Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige och ansvarar för verksamheten i Göteryds församling.
Margareta Johansson, ordförande. Tel: 076-881 82 6
Hallaryds församlingsråd
Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige och ansvarar för verksamheten i Hallaryds församling
Sonja Bengtsson, ordförande. Tel: 0730-53 06 50
Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige väljs i kyrkovalet av församlingsmedlemmarna i hela pastoratet.
Fullmäktige utser Kyrkoråd, Församlingsråd, Valnämnd och vissa ombud samt beslutar om budget och bokslut för församlingarna och pastoratet.
Kyrkorådet
Kyrkorådet utses av pastoratets kyrkofullmäktige och har till uppgift att ansvara för byggnader, kyrkogårdar, personalfrågor och ekonomi. Kyrkorådet har också ett övergripande ansvar för verksamheten i hela pastoratet.
Pjätteryds församlingsråd
Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige och ansvarar för verksamheten i Pjätteryds församling
Yvonne Lindahl, ordförande. Tel: 070-577 54 25