Göteryds kyrkliga syförening
Andra onsdagen i varje månad kl 14, i Göteryds församlingshem

goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se
Syföreningsdamer vid Missionsauktionen i Göteryd 2005
Vidar Lundbäck