Församlingsblad för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.
Skickas till hushållen ca 3 - 4 gånger om året.
Finns också utlagt i våra kyrkor.

Är du intresserad av äldre nummer, kontakta Vidar Lundbäck
vidar@musikfamiljen.se
2016-2 Sommarnumret
Fil att ladda ner.
Sommarnumret 2016 som PDF
2016-3 Höstnumret
Fil att ladda ner.
Höstnumret 2016 som PDF
2016-4 Julnumret
Fil att ladda ner.
Julnumret som PDF
2017-1 Vårnumret
Fil att ladda ner.
Vårnumret 2017 som PDF
2017-2 Sommarnumret
Fil att ladda ner.
Sommar 2017 som PDF
2017-3 Höstnumret
Fil att ladda ner.
Höstnumret 2017 som PDF
2017-4 Julnumret
Fil att ladda ner.
Julnumret som PDF
2018-1 Påsknumret
Fil att ladda ner.
2018-2 Sommarnumret
Fil att ladda ner.
2018-3 Höstnumret
Fil att ladda ner.
2018-4 Julnumret
Fil att ladda ner.
2019-1 Vårnumret
Fil att ladda ner.