Barnverksamhet i Göteryd
Tisdagar kl 9 - 10.30: Föräldra-barngrupp "Öppen Famn" , föräldrar med barn 0-6 år.
Vi har en liten samling då vi sjunger roliga sånger. Därefter leker och fikar vi.
Vi startar 25 september.

Onsdagar kl 17 - 18.30 Himlaklubben, för barn 6 - 11 år. Det blir lek, sång, pyssel och en liten samling.
Vi startar 19 september.

Vi håller till i Göteryds församlingshem.
Välkommen!
goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se
Café 14 Hallaryd
Öppen verksamhet för barn och vuxna (även utan barn) som är hemma på dagarna. Sång, lek, prat och fika. Tisdagar kl 14 - 16 varannan vecka i Sockenstugan, Hallaryd, nere i "Bakfickan".
Datum: Start 18 sptember. Sedan 2/10, 16/10, 30/10, 13/11 och 27/11.
Välkommen! Linda och Annica
goteryds.pastorat@svenskakyrkan.se