Göteryds kyrkokör (Göteryd-Pjätteryds kyrkokör)
Välkommen till vår härliga kör, en sammanslagning av Göteryd och Pjätteryds kyrkokörer.

Vi övar torsdagar kl. 19 - 21, varannan vecka
i Göteryds församlingshem och varannan i Pjätteryds församlingshem. Vi sjunger vid gudstjänster o dyl i båda kyrkorna.


Varmt välkommen!
Körledare Annica Heerman

annica.heerman@svenskakyrkan.se
Hallaryds kyrkokör
övar varannan onsdag (jämna veckor)
kl 19 - 20.30 i Hallaryds Sockenstuga.


Körledare: Max Kristiansson
max.kristiansson@svenskakyrkan.se
Pjätteryds kyrkokör (Göteryd-Pjätteryds kyrkokör)
Välkommen att sjunga i vår härliga kör, som är en sammanslagning av Göteryd och Pjätteryds kyrkokörer.

Vi övar torsdagar kl 19 - 21, varannan vecka i Göteryds församlingshem och varannan i Pjätteryds församlingshem.
Vi sjunger i gudstjänster o dyl i båda kyrkorna.
annica.heerman@svenskakyrkan.se