Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har en beskattningsbar inkomst betalar en s.k. kyrkoavgift. Den består av 3 delar nämligen församlingsavgift, stiftsavgift och begravningsavgift.
Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar endast begravningsavgift.
För att få reda på avgiftens storlek i olika församlingar eller ytterligare information - Klicka på länken nedan.
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoavgifter/avgifter/