Vigsel i Anderstorps församling
När ni bestämt er för att gifta er - Tag kontakt med prästen (tfn 0371-58 70 30) och planera tid och plats.
Vigseln kan alltid ske i kyrkan. På sommaren kan den även ske på kyrkans Bygget och på vintern i Mariakapellet.
Med till prästen ska ni ta blanketten om hindersprövning vilken ni får efter anmälan till Skatteverket (tfn 0371-372 56).
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23692&refdi=23566