Musiken är en Guds gåva till oss människor. Den skapar gemenskap och förstärker den totala upplevelsen i t.ex. gudstjänstlivet. Musiken förmedlar evangeliet i en dimension som det talade ordet ej klarar av. Därför är musiken alltid en central del av kyrkans verksamhet.
Inom församlingen finns körer som berikar gudstjänsterna med lovsång samt lyfter och leder församlingssången.
Musikgudstjänster och konserter samlar mycket folk i vår kyrka. Då framträder våra körer ofta tillsammans med gästande professionella sångare och instrumentalister.
Körresor och kördagar ger oss många möjligheter att lära känna varandra och att utveckla vår musikaliska kapacitet.
Dela glädjen i körsången med oss. Alla är välkomna!
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23705&refdi=23583
Ungdomskören Allegro
Ungdomskören Allegro är en kör där man får vara med från det att man börjar åk 7. Kören sjunger allt från traditionellt, Gospel till pop. Övningar varannan vecka.
Ni får kontakta körledaren Caroline Falk antingen på tfn 070-217 51 24 eller via mejl falk.caroline@gmail.com
falk.caroline@gmail.com
Gospelkören
I den här kören deltar vuxna i olika åldrar. Inriktningen är i första hand Gospel.
Övningar onsdagar kl 18-20. Kören leds av organisten Michal Wodrowski. Ni får kontakta antingen körledaren michal.wodrowski@svenskakyrkan.se tfn 070-388 70 36 eller körens ordf Bengt Albrecht, 0371-183 00.
michal.wodrowski@svenskakyrkan.se
Kyrkokören
För nuvarande en liten grupp entusiastiska korister. Vi kommer att söka nya vägar för att vidareutveckla denna kör. Alla vuxna är välkomna. Övningar tisdagar kl 18-20 under ledning av organisten Michal Wodrowski. Urvalet sånger är traditionellt.
michal.wodrowski@svenskakyrkan.se