Anderstorps församling hade 5235 innevånare vid årsskiftet 2012- 2013.
Församlingen har 3773 tillhöriga.
http://www.svenskakyrkan.se