Montering av gravvårdar
Öppna filen till höger för att få den information du söker angående detta.
per.1.johansson@svenskakyrkan.se
Fil att ladda ner.
Gravrätt och gravrättsinnehavare
Rätten till en gravplats kallas gravrätt. Tiden är på 25 år. Den uppkommer genom en ensidig upplåtelse från huvudmannens sida till en eller flera fysiska personer vilka då blir gravrättsinnehavare.
Det är endast gravrättsinnehavaren som kan bestämma över gravplatsen och dess utseende. Man har även en skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat skick.
När gravrättstiden har gått ut kan gravrättsinnehavare förnya gravrätten med 15 år i taget till en kostnad av 1700 kr.


På en del gravar saknar vi fortfarande uppgifter om anhöriga. Från 2009 har det satts ut gröna skyltar på dessa gravar. Har ingen hört av sig inom 2 år från det att skylten sattes ut anses gravplatsen återlämnad.

Klicka på filen här nedan, så kommer listan på gravar där vi inte har någon information om efterlevande. Hittar Du något som Du kan hjälpa oss med, så ta kontakt med vaktmästarna: Per Johansson 070-600 38 65, Jan Andersson 070-518 70 39.


Fil att ladda ner.
Att köpa gravskötsel
Gravskötsel som f.n kan köpas för en tid av 1, 3 eller 5 år omfattar
- Jordbyte vid behov
- Årlig renskurning av gravsten
- Påskliljor e.dyl tidigt på våren
- Vår-/sommarplantering
- Plantering av ljung på hösten.
- Vattning och tillsyn
- Granristäckning och krans till vintern

Klicka på filen här nedan så kommer informationen om aktuella taxor.

Kontakta vaktmästarna PerJohansson / Jan Andersson för mer information Tfn 070-600 38 65
Fil att ladda ner.