Kafferepet är en stund av gemenskap kring kaffebordet och ibland något program. Samlingar ordnas i regel andra tisd i månaden, jan-maj och sept-dec. I augusti ordnas oftast en utflykt. Se under kalender på hemsidans första sida.
kerstin.b.andersson@svenskakyrkan.se