Kyrkofullmäktige i Anderstorps församling består av 25 ordinarie ledamöter med 11 ersättare vilka utses i allmänna val.
Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet och kyrkogårdsnämnden vilka har vissa verkställande befogenheter. Det är kyrkorådet som handlägger ärenden inom församlingens verksamhet och kyrkogårdsnämnden som handlägger ärenden inom kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten.
Nina Palmgren
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/
Kyrkofullmäktige 2014-2017
Ordinarie ledamöter:
Magnus Falk, kg, ordförande
Gun Johannesson, c
Bengt-Göran Johansson, c
Gert-Ove Almgren, c
Jonas Andersson, kg
Lise-Lott Enocson, kg
Theres Enocson, kg
Ulf Enocson, kg
Lars Holmberg, kg
Kent Lundgren, kg
Sofia Lindman, kg
Anna Sjödell, kg
Conny Heijel, kg
Ulla Fredriksson, bs
Sven-Erik Karlsson, bs
Jessica Flod Malmgren, s
Tony Cederhöjd, s
Ann-Charlott Hilding, s
Ronny Jönsson,s

Ersättare:
Anna Walett Darvelid, c
Anna-Lisa Nilsson, c
Inga-Lill Johannesson, kg
Sven Andersson, kg
Jakob Tunér, kg
Marita Falk, kg
Ulrika Lönnblom, bs
Matz Fredriksson, bs
Christel Heijel, s
Jörgen Karlsson, s
Kyrkoråd 2014-2017
Ordinarie ledamöter
Sofia LIndman, kg, ordförande
Lise-Lott Enocson, kg
Conny Heijel, kg
Anna Sjödell, kg
Jessica Flod Malmgren, s
Sven-ERik Karlsson, bs
Bengt-Göran Johansson, c

Ersättare:
Lars Holmberg, kg
Theres Enocson, kg
Sven Andersson, kg
Kent Lundgren, kg
Christel Heijel, s
Ulla Fredriksson, bs
Gert-Ove Almgren, c