Diakonins målsättning är att med tron på Jesus Kristus som grund
- Stötta och hjälpa människor i utsatta situationer
- Ordna mötesplatser och erbjuda människor gemenskap
- Utbilda och uppmuntra frivilliga medarbetare inom de olika diakonigrupperna
- Stötta vårdpersonal som arbetar med gamla och döende människor
- Synliggöra diakonin i gudstjänsten
Kerstin Andersson
Besöksgruppen
Gruppen består av ett antal frivilliga medarbetare som
- Deltar i besökstjänst på äldreboendena
- Gör hembesök hos äldre och ensamma människor
F.n är 16 medarbetare engagerade i detta arbete.
Kerstin Andersson
Gentjänsten
Gentjänsten är en grupp frivilliga medarbetare (f.n. 23 st) som ger tillfällig praktisk hjälp åt behövande.
Kerstin Andersson
Samtalsgrupper
- Samtal om tro och liv
- Samtal om döden och döendet för vårdpersonal
- Samtal om sorg (SOS) i mindre grupper
- Själavårdande samtal oftast enskilt i hemmiljö
Kerstin Andersson Tfn 0371-58 70 34