Svenska kyrkan (på uppdrag av staten) svarar för all begravningsverksamhet i landet.
Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en begravningsplats. Därför betalar de som har inkomst en begravningsavgift, vilken för kyrkans medlemmar ingår i kyrkoavgiften - Se "kyrkoavgift".
I Anderstorp erbjuds alternativen kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.
Om utrymme finns kan annan kyrkogård i landet väljas. För extrakostnader i dessa fall såsom transportkostnader mm svarar den avlidnes dödsbo.
För personer med annan trosuppfattning finns särskilda avdelningar på vissa kyrkogårdar.