KALENDER
Vårterminens grupper börjar v 4.
Nya deltagare är alltid välkomna. Vi arbetar läsårsvis och barnen skiftar grupp vid höstterminens start. Om du har frågor - hör av dig till oss! Marita Falk tfn 0371-58 70 65, marita.falk@svenskakyrkan.se eller Ann-Sofie Nilsson tfn 58 70 38, Ann-Sofie.nilsson@svenskakyrkan.se
Marita Falk/Ann Sofie Nilsson
Öppna förskolan
Öppna förskolan är till för alla barn från 0 år och uppåt tillsammans med förälder.
Verksamheten är "öppen" vilket betyder att alla kommer och går som dom själva vill.
Öppna förskolan samlas måndagar kl 9.00 - 11.30.
Du som är mamma-/pappaledig eller som inte jobbar har här ett utmärkt tillfälle att träffa folk samtidigt som du aktiverar ditt barn.
Kyrkan ordnar kaffe eller te för 2 kr och du tar med eget kaffebröd.
Som avslutning på dagen har vi en liten sångstund med barnen.
Marita Falk / Ann-Sofie Nilsson
Babycafé
Detta är ett tillfälle för föräldrar med riktigt små barn att träffas och prata mm. Det blir babysång/-rytmik.
Vi träffas på tisdagar jämna veckor kl 09.30 - 11.30.
Kaffe/te ordnar vi (kostnad 2 kr) och du tar med eget fikabröd. Ibland har vi fikabuffé och då betalar du ca 5 kr för det.
Marita Falk/Ann-Sofie Nilsson
Lillringen
Lillringen är en grupp för 3 - 4 åringar som träffas i församlingshemmet på måndagar mellan kl. 14.30 och 16.00.
Vi pratar om Jesus, leker och pysslar mm.
Marita Falk / Ann-Sofie Nilsson
Mini-miniorer
Mini-miniorer är en grupp 5 - 6-åringar som träffas på torsdagar kl. 16.45 - 18.15 i församlingshemmet.
Vi pysslar, leker och pratar om Jesus.
Ann-Sofie Nilsson
Miniorer
Miniorer är en grupp för de som går i 1:a - 3:e klass.
På torsdagar mellan kl. 14.30 och 16.00 träffas vi i församlingshemmet.
Då pratar vi om Jesus, pysslar och leker.
Marita Falk / Ann-Sofie Nilsson
Juniorer
Denna grupp är för dem som går i klass 4 - 6. Gruppen samlas tisdagar kl. 16 - 17.30 i församlingshemmet.
Vi hittar på lite av varje - Pysslar, pratar om Jesus och bibeln, tävlar mm.
Marita Falk
Seniorer
Ungdomssamlingar med varierande innehåll för ungdomar i åk 7.
Vi träffas varannan tisdag kl 16.30-18.00.
Marita Falk
Kyrkans Unga
Samlingar för ungdomar från åk 8 o uppåt. Träffas på söndagar kl 17.30 i församlingshemmet.
marita.falk@svenskakyrkan.se
Ung medarbetare i Västbo
Denna grupp är till för att ungdomar under en tvåårsperiod efter konfirmationen ska ges möjlighet att fördjupa sitt engagemang i kyrkans verksamhet och växa i sin tro, samt att de ska känna att de behövs i församlingens löpande arbete.
Varje deltagare får därför en uppgift i hemförsamlingen och deltar i olika läger under perioden. Som avslutning genomförs en Europaresa - förra gången en pilgrimsresa till Rom.
Marita Falk
http://www.svenskakyrkan.se/gislaved/vk/ungmedar.htm
Audiens hos påven under pilgrimsresan 2005