Nyårshälsning
från biskop Fredrik till ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda.
Biskopsvapnet med mottot: Guds nåd är allt du behöver
Fil att ladda ner.
Vägen in i kyrkan
Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Den som är under 18 år kan också bli medlem – eller en kyrkotillhörig, som vi också säger – genom att barnets vårdnadshavare meddelar, att barnet ska vara kyrkotillhörigt i avvaktan på dop.

Du som inte är med i Svenska kyrkan, men som är nyfiken på vilken vägen till ett medlemskap är, är välkommen att kontakta någon av prästerna i Månsarps församling.
Är du döpt i Svenska kyrkans ordning eller i ett Svenska kyrkan närstående samfund, ett så kallat evangeliskt lutherskt samfund, eller döpt i en kyrka som Svenska kyrkan har ingått ett särskilt avtal med, räcker det med en skriftlig anmälan till kyrkoherden i din hemförsamling.
Om du är döpt i någon annan kyrkas ordning eller inte är döpt, ska ditt medlemskap föregås av samtal med och undervisning av någon av församling-ens präster. Du som inte ärdöpt blir då genom dopet upptagen i kyrkans gemenskap. Dopet sker oftast i en gudstjänst, där de är närvarande som du själv väljer ska vara med.


Välkommen att höra av dig!

säger Tore Karlsson, som är kyrkoherde i församlingen.

Kristus, del av takmålning i Månsarps kyrka
Hans Edwardsson
Fil att ladda ner.
Skickas/lämnas till Månsarps församlingsexpedition Tabergsvägen 54, 562 50 Månsarp för dej som bo
Månsarps Församling
Månsarps- och Tabergsbygden

Månsarps församling är belägen ca 1.5 mil söder om Jönköping. Månsarp är den äldre delen av församlingen och är ursprungligen jordbruksbygd, medan Taberg växte fram runt förra sekelskiftet i samband med järnvägens uppkomst och den tidiga industrialismen. Dock har bergsnäringen vid Taberg varit igång, mer eller mindre, sedan medeltiden och lades inte ner förrän under 1960-talet.

Berget Taberg, som reser sig majestätiskt (343 m.ö.h.), är en turistattraktion och här finns på sommaren en serveringslokal öppen. De gamla gruvgångarna visas med guidade turer för allmänheten under sommaren.

Genom den dal som kallas Tabergsådalen, rinner Tabergsån med en del spännande fågelarter som forsärla och strömstare. Ån rinner mot norr och har sitt utflöde i Vättern. Runt Månsarp finns ett antal byar och i byn Tjurshult äger församlingen, genom donation, en skogsgård. Här har församlingen avsatt ett område som skogsreservat, där ingen skog får avverkas. Det händer under sommaren att vi firar en friluftsgudstjänst i utkanten av reservatet.

Bygdens största arbetsplatser är skolorna. I Månsarp finns Månsarpsskolan ( med allt ifrån dagis upp till årskurs 6), i Taberg finns Tabergsskolan (årskurs
0-6) och Taheskolan (årskurs 0-3). Högstadieskolan heter Flahultsskolan och ligger i Norrahammar, några kilometer norrut. I Jönköping finns ett antal gymnasieskolor och Högskolor.

Samfunds- och föreningslivet är stort i bygden. Här finns tre frikyrkoförsamlingar; Tabergs missionsförsamling, Tabergs Pingstförsamling och Månsarps missionsförsamling. Idrottsföreningarna är Månsarps IF, Tabergs SK, Månsarps innebandyklubb, Orienteringsklubben Berget, Dalen Hockey, Skinnarebo Golf. Övriga föreningar är bl a Månsarps scoutkår, Röda korset, Ridklubb m.fl.

Den äldsta kyrkan man känner till i Månsarp var en medeltida träkyrka som man idag vet mycket litet om. Därefter byggdes en kyrka som stod klar 1714, även den en träkyrka och belägen ett par stenkast från den nuvarande. Den var utvändigt spånklädd och rödmålad. Taket var tegelklätt och inuti var kyrkan prydd med målningar utförda av Johan Kinnerus på 1740-talet. Platsen är numera känd som ödekyrkogården, då den gamla kyrkogårdsmuren finns kvar.

Den 12 juni 1846 beslutade sockenstämman att man skulle bygga en ny kyrka. Den gamla var då förfallen och ansågs vara för liten. Man ville också att den nya kyrkan skulle byggas på en ny plats, då den gamla kyrkans placering enligt många var ”avsides och lågt”.

År 1853 stod den nya kyrkan klar och var byggd i senklassicistisk stil; stor, ljus och luftig.

Kyrkan har under åren genomgått ett antal renoveringar. Den senaste interiörrenoveringen, 1977-78, var omfattande, med bl a ombyggt kor, samlings- och kapprum samt ny färgsättning. Den senaste yttre renoveringen skedde 1994 och innefattade bl a nytt tak och delvis, även där ny färgsättning.

De mest kända inre utsmyckningarna är målningen i kortaket av Waldemar Lorentzon som tillkom vid renoveringen 1957-58 och altarskåpet från 1978 och utfört av Hans Fagerström.
tore.karlsson@svenskakyrkan.se
Taberg utgör den karakteristiska siluetten från södra vätterbygden.
Församlingsinstruktion 2015
I församlingsinstruktionen ska såväl visionerna och
målen som instruktionerna gälla ”församlingens grundläggande uppgift”, nämligen att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”
Fil att ladda ner.
Kulturhistorisk karakterisering och bedömning
Månsarps kyrka är uppförd 1853 efter ritningar av Överintendentsämbets arkitekt J A Hawerman. Kyrkan är till sin exteriör ett typiskt exempel på empirestil. Särpräglande är lanterninens gjutjärnsspira, skänkt av Tabergs hyttelag. Interiören har omgestaltats kraftigt, men konsekvent, under efterkrigstiden. I samband med upprättande av vård- och underhållsplan har Jönköpings läns museum utfört en kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkan. Detta syftar till att lyfta fram byggnadens kulturhistoriska värden.
Byggnadsvårdsrapport 2007:37
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Fil att ladda ner.
Månsarps kyrka