Klicka här för att se vad som händer idag...


Klicka här för att komma till adress och telefonnummer

Kalender Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Ämne Plats


Veckans gudstjänster Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Gudstjänsttyp Plats
2016-02-14 10:00 Högmässogudstjänst Anderstorps kyrka
2016-02-18 09:00 Ekumenisk mässa Mariakapellet

Logotypen för Inspire - församlingarnas webverktyg | Producerad av | Know IT Consulting AB