Klicka här för att se vad som händer idag...


Klicka här för att komma till adress och telefonnummer

Kalender Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Ämne Plats

2014-12-22

14:30

Öppet hus på Månsgatan

Månsgatan


Veckans gudstjänster Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Gudstjänsttyp Plats
2014-12-21 18:00 Tiazémässa Anderstorps kyrka
2014-12-24 09:00 Julbön Anderstorps kyrka
2014-12-24 23:00 Julnattsmässa Anderstorps kyrka
2014-12-25 07:00 Julotta Anderstorps kyrka
2014-12-26 14:00 Gudstjänst Klockaregården Dagcentralen

Logotypen för Inspire - församlingarnas webverktyg | Producerad av | Know IT Consulting AB