Klicka här för att se vad som händer idag...


Klicka här för att komma till adress och telefonnummer

Kalender Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Ämne Plats

2015-01-29

17:00

Öppet hus på Månsgatan

Månsgatan

2015-01-29

18:30

Kreativa torsdag

Anderstorps församlingshem

2015-02-04

12:00

Sopplunch

Anderstorps församlingshem

2015-02-04

14:30

Ljugarebänken

Klockaregården Dagcentralen


Veckans gudstjänster Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Gudstjänsttyp Plats
2015-01-29 09:00 Ekumenisk bön Anderstorps Missionskyrka
2015-02-01 18:00 Mässa Anderstorps kyrka
2015-02-04 11:45 Lunchandakt Anderstorps församlingshem

Logotypen för Inspire - församlingarnas webverktyg | Producerad av | Know IT Consulting AB