Klicka här för att se vad som händer idag...


Klicka här för att komma till adress och telefonnummer

Kalender Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Ämne Plats

2015-10-13

14:00

Kafferepet

Anderstorps församlingshem


Veckans gudstjänster Läs mer under Kalender & Gudstjänster i vänstermenyn.

Datum Tid Gudstjänsttyp Plats
2015-10-11 10:00 Mässa för små och stora Anderstorps kyrka
2015-10-15 09:00 Ekumenisk bön med nattvard Equmeniakyrkan

Logotypen för Inspire - församlingarnas webverktyg | Producerad av | Know IT Consulting AB